image/svg+xml
image/svg+xml

BTBS Bölümünde Yürütülen Projeler

İHTİSASLAŞMA ALANINDA YÜRÜTÜLEN 2021K12-169131/003 NOLU DİJİTAL YETKİNLİK MERKEZİ PROJESİ 


Proje Adı Proje Sahibi  Kurum  Proje Hakkında  Durumu  Tarih  Bütçe
Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Yeterliklerinin Artırılmasına Yönelik Bir Öneri Sisteminin Geliştirilmesi HATİCE YILDIZ DURAK

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri

Devam Ediyor 1.03.2021 - 1.03.2023  
Öğrenme Analitikleri İle Desteklenmiş Uyarlanabilir Dinamik Zeki Öğretim Sisteminin Tasarımı Ve Değerlendirilmesi RAMAZAN YILMAZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ

1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri

Tamamlandı 01.02.2020 - 01.08.2022
Matematik Öğretmeni Adaylarının Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Yönelik Dijital Hikâye Tasarlama Becerilerinin İncelenmesi BURÇİN GÖKKURT,HATİCE YILDIZ DURAK,RAMAZAN YILMAZ,FATMA GİZEM KARAOĞLAN YILMAZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi  Tamamlandı  02.07.2018 -01.04.2020  249.93 TÜRK LİRASI
Mobil Tabanlı Bir Öğrenme Ortamının Tasarlanması, Uygulanması Ve Etkililiğin İncelenmesi. RAMAZAN YILMAZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.11.2017 -01.02.2019 2201,08 TÜRK LİRASI
Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algılarının Yaşam Boyu Öğrenme Tutumları Ve E-Öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu Açısından Değerlendirilmesi Songül Kabataş, FATMA GİZEM KARAOĞLAN YILMAZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.04.2018 -12.07.2019 749.91 TÜRK LİRASI
Güvenli İnternet Ve Bilgisayar Kullanımına İlişkin Veli Görüşleri FATMA GİZEM KARAOĞLAN YILMAZ, Fatma Aycan BİNAY EYUBOĞLU BARTIN ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.04.2018 -28.08.2019 749.91 TÜRK LİRASI
Ortaokul Matematik Dersindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Dijital Kavram Karikatürü Ve Kavram Haritası Kullanımının Etkisi Burçin Gökkurt Özdemir,Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Ramazan Yılmaz, Hatice Yıldız Durak Bartın Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi Tamamlandı 19.08.2017 -15.10.2018 2999.91 Türk Lirası
Ortaokul Öğrencilerinin Programlama Öğretiminde Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerileri Ve Bu Becerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi Hatice Yıldız Durak, Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Ramazan Yılmaz Bartın Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi Tamamlandı 19.09.2016 -15.10.2018 11151.97 Türk Lirası
Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağındaki (EBA) Bilgi Arama Süreçlerinin Göz İzleme Yöntemi İle İncelenmesi Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Ramazan Yılmaz, Hafize Keser Bartın Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi Tamamlandı 19.09.2016 -15.10.2018 12000 Türk Lirası
Bartın üniversitesi öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi RAMAZAN YILMAZ,BARIŞ SEZER,HALİL YURDUGÜL BARTIN ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 23.03.2017 -13.12.2017 5143.71 TÜRK LİRASI
Eğitim yöneticilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi RAMAZAN YILMAZ,Yaşar Murat Beşkaya BARTIN ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 19.09.2016 -15.08.2017 672.49 TÜRK LİRASI
Experience Escuela Taller HAYRİYE TUĞBA ÖZTÜRK,RAMAZAN YILMAZ,FATMA GİZEM KARAOĞLAN YILMAZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tamamlandı 01.11.2016 -01.03.2017 3606.33 TÜRK LİRASI
Öğretmen adaylarına yönelik olarak flipped classroom modeli geliştirilmesi ve uygulaması RAMAZAN YILMAZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 12.12.2014 -29.12.2015 7.720,00 TÜRK LİRASI
Bartın ili merkez okullarının bilgi güvenliği karnesinin ortaya çıkarılması RAMAZAN YILMAZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 12.12.2014 -29.12.2015 10.120,00 TÜRK LİRASI