image/svg+xml
image/svg+xml

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi


Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi (BİTED);  araştırma ve derleme çalışmalarını Türkçe veya İngilizce olarak çevrimiçi yayımlanan, açık erişime sahip, ücretsizuluslararası hakemli bir dergidir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi Aralık ve Haziran olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayınlanmaktadır. Dergimiz, ulusal ve uluslararası akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve bilim meraklılarına bilimsel niteliği yüksek ve özgün çalışmalar sunmayı amaç edinmektedir.

Dergide bilgi ve iletişim teknolojileri araştırmaları topluluğu için genel anlamda önem taşıyan, bilgi ve iletişim teknolojileri araştırmaları ve ilgili disiplinlerin çok çeşitli alanlarından gelen bilimsel makaleler yayınlamaktadır. İncelemedeki ve seçim sürecindeki başlıca ölçütler, bilgi ve iletişim teknolojileri alanına katkının önemi ile ilgilidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanıyla ilgili yapılan özgün nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinden yayınlara yer verilmektedir.