image/svg+xml
image/svg+xml

Bölüm HakkındaÖğrencilerimizin, programımızda elde edeceği kazanımlar şu şekildedir:  

 1. Bir yazılım veya bilişim projesinin analiz, tasarım, gerçekleme, test ve entegrasyon evreleri için gereken bilgi, beceri ve yetkinliği edinir.
 2. Bilgi teknolojilerini hem iş planlama sürecinde hem de genel öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
 3. Yazılım ve bilişim uygulamaları için gerekli olan donanımı seçme, uyarlama ve kullanma bilgi ve yetkinliğini kazanır.
 4. Yazılım, bilişim ve donanıma ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikleri, bilgisayar bilimleri ve diğer ilgili bilim alanlarına ait bilgilere sahip olur.
 5. İşletmenin tüm iş süreçlerinde estetik ve esnek bakış açısını kullanır.
 6. Problem saptama, tanımlama ve çözme yetkinliği kazanır.
 7. Bir takım içinde uyumlu çalışabilir ve gerektiğinde inisiyatif alabilme becerisi gösterir.
 8. Sözlü ve yazılı dili etkin olarak kullanır.
 9. Sosyal ve mesleki yaşamında etik kurallara uygun davranmanın önemini kavrar.
 10. Yabancı dil yeterliklerini kullanarak, yeni bilgilere erişebilmek için araştırma yapar.
 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra;

 • Bilgi teknolojileri sektöründe ve ilgili tüm alanlarda çeşitli görevlerde çalışma yeterliliğine sahiptirler.
 • Bilgi Teknolojilerinin değişik dallarında, Bilgisayar Mühendisliği veya İşletme alanında yüksek lisans eğitimi yapma şansına sahiptirler.
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü mezunlarının çalışma alanları web tasarlama / programlama / yönetimi, veri tabanı tasarımı / yönetimi, yazılım mühendisi / uzmanı, sistem mimarlığı, sistem mühendisi / analizi / tasarımı, bilgisayar programcılığı, sistem denetimi, proje ekip yönetimi, bilgisayar ağları kurumu / yönetimi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevliliği, özel bilişim teknolojileri firmaları açma olanakları mevcut olup, mezunlarımız formasyon alarak bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında öğretmenlik de yapabilmektedir.
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri lisans öğrenimine devam ederken, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yandal, Fen Fakültesi Matematik bölümü ile çift anadal yapabilme imkanına sahiptirler.