image/svg+xml
image/svg+xml

Dijital Yetkinlik Merkezi Proje Ekibi, Proje Kapsamında Bartın Amasra Northdoor Otelde Gerçekleştirilen Bölge Planı İl Çalıştayına katıldı.

Bartın Amasra Northdoor Otelde gerçekleştirilen il çalıştayında, TR81 Batı Karadeniz Bölgesinin gelecek vizyonu ile stratejik öncelikleri, sosyo-ekonomik gelişme eğilimleri, yerleşmelerin gelişme potansiyeli ve sektörel hedefler ile ilgili paydaş görüş, öneri ve beklentileri alındı.Bu kapsamda Dijital Yetkinlik Merkezi Proje Ekibi de Bartın'da gerçekleştirilen Bölge planı il çalıştayına katıldı. Planın hazırlık sürecinde “birlikte planlayalım” mottosu ile paydaş görüş, öneri ve beklentileri paylaşılarak fikir alışverişinde bulunuldu.